Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.barefootka.sk

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Fordia s.r.o.

Duklianskych hrdinov 879/24

91105 Trenčín

Zapísaná v OrOs Trenčín, vložka 40201/R

IČO: 52 940 853

IČ DPH: SK 212 127 3748

Číslo účtu-IBAN: SK6883300000002601841218 (FIO banka a.s.)

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kontakt: sales@fordia.eu
+421 904 517 904


1) VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a pre marketingové akcie predávajúceho. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania).

Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, alebo marketingových akcii predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby písomného vyjadrenia kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu.

Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, na e-mailovú adresu sales@fordia.eu. Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté predávajúcemu pre marketingové účely poskytuje dobrovoľne.

Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie na sales@fordia.eu so žiadosťou o neodosielanie newslettera od internetového obchodu.

Spoločnosť Fordia s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu www.barefootka.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s aktuálne platnými zákonnými normami.

Spoločnosť  Fordia s.r.o. si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových stránok internetového obchodu www.barefootka.sk k zlepšovaniu svojich služieb.

Viac informácií o Vašich osobných údajoch, ktoré zbierame a ako ich chránime nájdete v sekcií Ochrana osobných údajov.

3) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vašeho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, alebo e-mailu.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie telefonicky, alebo osobne a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

4) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme, samozrejme, kontaktovať.

5.) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

5.1 Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 5.2. VOP.

5.2 Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- kontaktovať predávajúceho emailom alebo písomnou formou so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu pre vrátenie peňazí.
- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu Fordia s.r.o., Duklianskych hrdinov 879/24, Trenčín 91105  a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy (odporúčame použiť pôvodný obal, v ktorom bol tovar doručený)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)

- spolu s tovarom musí byť zaslaná aj faktúra alebo iný doklad o kúpe

Tovar odporúčame poslať doporučene a poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste od predávajúceho ku kupujúcemu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy platbu za tovar a doručenie od predávajúceho kupujúcemu (len vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka a len v prípade, že sa vracia všetok tovar, nie len niektorá položka).


Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

6. Poštovné a balné

6.1 Predávajúci si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH nasledovne:

Slovenská pošta - balík na poštu: 2,70 Eur s DPH

SPS: 4,90 Eur s DPH

Zásielkovňa (výdajne miesto): 1,98 Eur s DPH

Zásielkovňa (výdajné miesto) na dobierku - 3,98 Eur s DPH.

Doručenie do - Nemecko, Rakúsko (DHL): 7,60 Eur

Doručenie do ČR (Zásielkovňa- výdajné miesto): 4,56 Eur s DPH

Osobný odber: zdarmaAktuálne poštovné je vždy uvedené v zhrnutí objednávku pred odoslaním objednávky.

7. Platobné podmienky

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie predávajúceho uvedené v mailovej notifikácií.

 

7.2 Platba prostredníctvom platobnej brány PayPal (Okamžitá platba, Platba kartou).

7.3 Platba prostrednictvom platobnéj brány PayPal(Okamžitá platba, Platba kartou).
Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány PayPalzadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete SMSkou od svojej banky.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

 

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

Pri tovare skladom zvyčajne do 2 pracovných dní po potvrdení objednávky. Pri platbe vopred (prevodom na účet, platobnou kartou, online okamžitou platbou) zvyčajne do 2 pracovných dní po pripísaní platby na účet.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailovou notifikáciou.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Doručenie trvá bežne prostredníctvom Slovenskej pošty 2-5 pracovných dní, prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 1-2 pracovné dni.

Faktúra je doručená elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

11. Reklamačný poriadok

11.1 Na všetok tovar predávaný prostredníctvom e-shopu barefootka.sk platí záručná doba 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na materiálové a výrobné chyby, ktoré sa vyskytli v priebehu záručnej doby pri dodržaní správneho spôsobu použitia a starostlivosti o tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu barefootka.sk.

Chybou sa rozumie zmena vlastnosti tovaru, ktorou je obmedzené jeho ďalšie použitie, pričom chyba nevznikla následkom jeho opotrebenia, nesprávneho použitia, nedostatočného alebo nevhodného ošetrenia, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku úmyselného alebo neúmyselného poškodenia, nedodržania spôsobu použitia a mechanického poškodenia.

11.2 Kupujúci zašle popis chyby a fotodokumentáciu emailom na sales@fordia.eu Po emailovom potvrdení pošle reklamovaný tovar spolu s kópiou faktúry a vyplnenou návratkou na zadnej strane faktúry na adresu: Fordia s.r.o., Dukl. hrdinov 879/24, 91105 Trenčín. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia tovaru predávajúcemu.

Predávajúci potvrdí emailom prijatie reklamácie a informuje v čo najkratšom čase kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie - najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej prijatia, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

- opravou, ak sa jedná o odstraniteľnú chybu,

- výmenou za nový tovar po dohode s kupujúcim,

- odstúpením od zmluvy a vrátením peňažných prostriedkov kupujúcemu.

V prípade, že reklamácia nebude vybavená do 30 dní, má kupujúci právo na okamžité odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňažných prostriedkov za reklamovaný tovar.

Predávajúci odošle kupujúcemu stanovisko o vybavení reklamácie formou emailu.

V prípade uznanej reklamácie má kupujúci právo na preplatenie poštovných nákladov na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.

11.3 Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie či iným konaním predávajúceho, má zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať podnet na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Zoznam subjektov je dostupný na nasledujúcej adrese

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

Reklamačný poriadok

Preambula

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a predajne Barefoot Trenčín v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

Článok I

Prevencia

 • Odst.1: Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 • Odst.2: Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovlyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
 • Odst.3: Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Spoločnosť predajňa Barefoot Trenčín poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom Záručného listu a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.
 • Odst.4: Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Článok II

Základné podmienky reklamácie

 • Odst.1: Spoločnosť  Fordia s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
 • Odst.2: Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.
 • Odst.3: Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 • Odst.4: Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 • Odst.5: Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 • Odst.6: Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predajňa Barefoot Trenčín je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.
 • Odst.7: Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Odst.8: Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.

Článok III

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • Odst.1: Zákazník môže uplatniť reklamáciu priamo v predajni Barefoot Trenčín, Mierové námestie 3/3 Trenčín. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, poprípade poštou. Nákup reklamovaného tovaru v predajni Barefoot Trenčín preukazuje zákazník nákupným dokladom.
 • Odst.2: Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.
 • Odst.3: Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s vedúcim predajne, alebo ním povereným pracovníkom inak.

Článok IV

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 • Odst.1: Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 • Odst.2: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predajňa Barefoot Trenčín je povinná vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.
 • Odst.3: Chyba, ktorá sa prejaví do dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za chybu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak výrobca tovaru  nepreukáže opak.

Článok V

Odstrániteľné chyby

 • Odst.1: Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 • Odst.2: V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Výrobca tovaru je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Odst.3: O prevedení opravy rozhodne vedúci predajne alebo ním poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).
 • Odst.4: Zákazník môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), pokiaľ tým spoločnosti Fordia s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru, alebo závažnosti chyby.
 • Odst.5: V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:
  • o reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
  • o zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať.
  O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčastne najmenej tri odstrániteľné chyby.

Článok VI

Neodstrániteľné chyby

 • Odst.1: Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 • Odst.2: Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo:
  • požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar)
  • alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • Odst.3: V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dľžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

Článok VI
Alternatívne riešenie problémov
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.